Nieuws Gezondheidscentrum Dillenburg

Hier vindt u het nieuws van alle disciplines van Gezondheidscentrum Dillenburg in één overzicht.

Uitslag enquête digitaal cliëntenpanel

Gepost in Nieuws huisartsen

uitslag enquete

Graag willen wij u laten weten dat wij enorm blij zijn met de vele cliënten die de enquête hebben ingevuld. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook nieuwsgierig bent naar de uitslag van de enquête en welke acties er ondernomen worden naar aanleiding van de uitslag.

Belangrijkste bevindingen.

- Er is tevredenheid over de afhandeling van zorg.
- Er is tevredenheid over de gegeven informatie (wel moet er aandacht zijn voor het actualiseren van de website).
- Een deel van de mensen stelt de zorgvraag (nog steeds) uit door de coronacrisis;
- Het meeste contact is of telefonisch geweest of via MGn/ Medgemak;
- Een deel van de patiënten maakt geen gebruik van MGn/Medgemak omdat zij hier niet mee bekend is of het voordeel ervan niet kent.

Leerpunten / acties nav de enquête:

- Patiënten kunnen inmiddels veilig naar de apotheek, huisarts en fysiotherapeut. Hiervoor zijn allerlei maatregelen genomen. Als u een zorgvraag heeft dan kunt u zonder problemen een afspraak maken (nu alleen nog telefonisch) bij uw huisarts of fysiotherapeut.
- Het actualiseren van de informatie op de website is een aandachtspunt. Er wordt momenteel nagedacht over een nieuwe en modernere vormgeving van de website
- Het gebruik van MGn/Medgemak heeft (zeker in deze tijd) veel voordelen voor patiënten. Wij stimuleren het gebruik hiervan en zullen hier meer bekendheid aan gaan geven. Indien u al nieuwsgierig bent dan vindt u deze informatie op mijngezondheid.net

Wij streven er naar om twee keer per jaar een aantal vragen of een stelling aan u voor te leggen om zo onze kwaliteit van zorg en samenwerking met de eerstelijns zorgverleners binnen Alphen aan den Rijn te toetsen. Wij hopen dat u de volgende keer weer net zo enthousiast reageert als deze keer.

Wil u zich ook aanmelden voor het cliëntenpanel? Dan kunt u zich aanmelden via deze link

Alle zorgverleners van gezondheidscentrum Dillenburg wensen u een fijne zomer toe

Aangepaste spreekuren

Gepost in Nieuws huisartsen

Nu de Coronazorg minder capaciteit vraagt, van zowel huisartsen en ziekenhuizen als IC’s, gaat uw huisarts weer aangepaste spreekuren doen.

Eén van de belangrijkste knelpunten is het aantal mensen in de wachtkamer. Deze ruimte is normaal één van de drukste ruimtes van de praktijk. Het is dan ook moeilijk 1,5 meter afstand te houden bij het normale aantal spreekuren. Mede hierdoor is het aantal spreekuurplekken beperkt.

Daarom willen we met u een aantal regels doornemen:

  1. Patiënten kunnen alleen worden gezien na telefonisch overleg met de assistente. Aanlopen bij de praktijk is niet mogelijk.
  2. Bij klachten die kunnen wijzen op Corona (hoesten, koorts en/of benauwdheid) kunt u telefonisch contact opnemen en zal de assistente overleggen met uw huisarts. Kom in ieder geval niet naar de praktijk!
  3. Tijdelijk is het niet mogelijk afspraken te maken via de website of via MGn.
  4. Kom zo veel mogelijk alleen naar het spreekuur. Wordt u gereden, laat dan uw chauffeur buiten wachten.
  5. Kom precies op het afgesproken tijdstip, dus niet te laat maar ook niet te vroeg.
  6. Het aantal afspraakplekken is beperkt. Daarom zal de assistente met u bespreken of een klacht ook op een andere manier kan worden afgehandeld. Denk daarbij aan een e-consult, telefonisch overleg, beeldbellen of via het opsturen van foto’s (MijnGezondheid.net).
  7. Er wordt nog gekeken hoe de spreekuren van de praktijkondersteuners weer ingevuld kunnen worden.
  8. Heeft u zelf een bloeddrukmeter dan kunnen uw waardes worden doorgegeven via MGn of Engage. Vraag meer informatie aan uw assistente of praktijkondersteuner.
  9. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen patiënten geldt in de praktijk een aangepaste looproute. Probeer zoveel mogelijk de trap te nemen en als u met de lift gaat mogen hier maximaal 2 personen in.

Als iedereen zich aan deze regels houdt kunt u veilig naar de dokter. Ook zorgen we met z’n allen voor een veilige werkplek voor ons en voor ons personeel.

Omzetting e-Vita naar Engage

Gepost in Nieuws huisartsen

Patiënten die e-Vita gebruiken hebben vrijdag 20 maart een e-mail ontvangen van Philips VitalHealth Software dat e-Vita wordt omgezet naar Engage. Deze patiënten zullen een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen per e-mail. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de praktijkondersteuner of dokterassistente. Dit mag telefonisch maar - liefst - per e-Consult MijnGezondheid.net.

Vanaf december houdt GO! voor Jeugd spreekuur in huisartsenpraktijk Dillenburg!

Gepost in Nieuws huisartsen

GO! voor jeugd biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers in Alphen aan den Rijn. Vaak komen vragen voor hulp in eerste instantie terecht bij de huisarts. Soms kan de huisarts of praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) hierbij helpen. Vaak is echter ook andere of uitgebreidere hulp noodzakelijk. Go! Voor jeugd is de instantie die deze zorg in Alphen aan den Rijn levert. Vanaf december 2019 gaan we de samenwerking tussen de huisarts en GO! voor jeugd intensiveren. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat kinderen op tijd de juiste zorg krijgen. Wij denken dat deze betere samenwerking leidt tot het sneller vinden van de juiste hulp voor kinderen en een betere afstemming van de hulp tussen huisarts en jeugdhulp. Voor een afspraak op het spreekuur van GO! voor jeugd kunt u een afspraak maken via de assistente of via uw huisarts.

Go! voor jeugd heeft elke 2 weken op maandagmiddag spreekuur in Gezondheidscentrum Dillenburg.

 Go voor jeugd

Drukte huisartspraktijk flink gestegen

Gepost in Nieuws huisartsen

drukte
Zoals u al in diverse media heeft kunnen lezen is de laatste jaren de drukte in de huisartsenpraktijken flink gestegen. Dit komt onder andere doordat wij als huisartsen te maken krijgen met meer kwetsbare (oudere) patiënten, complexere zorg in de thuissituatie en meer zorg die vanuit het ziekenhuis naar de huisarts over wordt gedaan. Daarnaast neemt de vraag naar zorg in het algemeen toe. Tevens verlangt de zorgverzekeraar van huisartsen dat zij meer en beter gaan samenwerken met andere zorg- en hulpverleners zoals thuiszorg, diëtiste, sociaal-maatschappelijk werk en gemeente. Deze samenwerking kost tijd. Hierdoor zien we dat spreekuren sneller vol raken en we minder tijd hebben om de zorgvragen goed af te handelen.

Bloedafname op afspraak bij het SCAL

Gepost in Nieuws huisartsen

Vanaf 2 juni werkt het SCAL, óók voor de bloedafname, alleen op afspraak. Door op afspraak te werken, zorgt het SCAL voor een veilige omgeving voor zowel de patiënten als de medewerkers. Hiermee draagt het SCAL  bij aan het verkleinen van de kans op verdere besmettingen met het coronavirus.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 071-5160020 tussen 13:00u en 15:00u of online via deze link.

SCAL

Corona en het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Gepost in Nieuws huisartsen

Door de Corona is de zorg momenteel anders georganiseerd dan u van ons gewend bent. Mensen met Corona klachten worden beoordeeld op een speciaal daartoe in het leven geroepen "Corona Spoedpost". Om een goede beoordeling te kunnen doen van de ernst van de situatie is er op landelijk niveau besloten tot het tijdelijk beschikbaar maken van een deel van het medisch dossier voor de dokterspost/Corona Spoedpost. Dit leidt ertoe dat uw dokter en assistentes op de huisartsenpost na uw mondelinge toestemming het belangrijkste deel van uw dossier kunnen inzien. Meer informatie vindt u op https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

Dit bericht geldt voor mensen die zelf nog nooit een keuze hebben gemaakt voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Bij patiënten die in het verleden hebben aangegeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden uitgewisseld, blijft deze wens gerespecteerd. Wilt u naar aanleiding van dit bericht alsnog een belangrijk gedeelte van uw dossier delen, dan kunt u dit aangeven via de website https://www.volgjezorg.nl

Informatie over het coronavirus

Gepost in Nieuws huisartsen

COVID GHCD

De zorg in Gezondheidscentrum Dillenburg: veilig en toegankelijk

De zorg van uw zorgverleners in Gezondheidscentrum Dillenburg is weer opgestart. Als u hulp nodig heeft dan kunt u bij ons op een veilige manier terecht voor uw zorg. Er zijn allerlei maatregelen genomen om de zorg weer op een veilige manier te kunnen geven. Zo zijn de spreekuurtijden en looproutes aangepast, stimuleren we mensen om gebruik te maken van digitale middelen zoals MijnGezondheid.net en Engage, en houden we zoveel mogelijk rekening met het aantal mensen dat tegelijk aanwezig is in het gebouw. Als dat nodig is zal tijdens het spreekuur gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De spreekuren van huisartsenpraktijk Dillenburg zijn inmiddels gestart en hiervoor kunt u (voorlopig alleen telefonisch) een afspraak maken via de assistente. De richtlijnen voor het spreekuur vindt u via deze link.

Ook de fysiotherapeuten zijn weer volledig open voor behandeling. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Apotheek de Hoge Zijde is weer geopend, maar kan slechts een beperkt aantal mensen tegelijk ontvangen. Medicatie-uitgifte vindt bij voorkeur plaats via de medicatiekluis.

Vanaf 2 juni werkt het SCAL, óók voor de bloedafname, alleen op afspraak. Klik op deze link om een afspraak te maken.

Het advies ‘blijf thuis bij klachten die kunnen wijzen op corona’ blijft van kracht. Heeft u klachten die kunnen wijzen op Corona? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de GGD op telefoonnummer 0800-1202.of meer informatie vinden op de website van het RIVM of thuisarts.nl.

Overige vragen

Voor andere vragen en antwoorden kunt u kijken op thuisarts.nl, de website van het RIVM of bellen met het door de overheid ingestelde telefoonnummer 0800-1351 (gratis).

Zelf bloeddruk meten geeft minder stress

Gepost in Nieuws huisartsen

Patiënten die zelf hun bloeddruk meten hoeven minder vaak op consult te komen en ervaren meer verantwoordelijkheid voor hun aandoening. In het kader van Gezonde zorg, Gezonde regio deed gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn een pilot met het zelf meten van de bloeddruk. Niet alleen patiënten zijn tevreden, ook zorgverleners hopen de werkwijze verder te kunnen ontwikkelen.

 

MijnGezondheid.net, vernieuwde startpagina!

Gepost in Nieuws huisartsen

Vanaf nu is de startpagina van MijnGezondheid.net vernieuwd en uitgebreid met algemene informatie over MGn. Er staat een nieuw filmpje online en de knop om in te loggen is vanaf nu duidelijk zichtbaar.

De vernieuwde pagina bevat informatie over de aanmeldprocedure, veelgestelde vragen en instructiefilmpjes over bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Via de nieuwspagina kan PharmaPartners (de leverancier van MijnGezondheid.net) rechtstreeks naar de patiënt communiceren over eventuele storingen en vernieuwingen.

Met deze website bieden wij extra een extra service en hopen wij het gebruik van MGn te stimuleren. 

Hieronder ziet u een afbeelding van de vernieuwde startpagina van MijnGezondheid.net. Klik hier of op onderstaande afbeelding om direct naar de pagina te gaan.

 Knipsel MGn vernieuwde versie

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

Gecertificeerd

Gezondheidscentrum Dillenburg levert kwalitatief hoogstaande en transparante zorg: Apotheek de Hoge Zijde en fysiotherapie van den Berg zijn HKZ gecertificeerd en de huisartsenpraktijken zijn ISO9001 gecertificeerd.