Eigen risico zorgverzekering

Regelmatig krijgen we vragen over facturen die patiënten ontvangen van de zorgverzekeraar in het kader van het eigen risico. Een korte uitleg wat wel en wat niet onder het eigen risico valt.

Huisartgeneeskundige zorg valt in principe BUITEN het eigen risico. Maar als uw huisarts u verwijst voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of een (weefsel)kweek, vallen die kosten wél onder het eigen risico. Met andere woorden: alleen de diensten die door uw huisarts of medewerker van uw huisarts zélf worden verricht, vallen buiten het eigen risico.

Los van het eigen risico moet u ook rekening houden met de vergoeding van zorgkosten. Standaard huisartsgeneeskundige zorg valt in Nederland in het basispakket. Dat betekent dat iedere verzekerde de zorg 100% vergoed krijgt. Er zijn uitzonderingen. Zo kan het zijn dat uw zorgverzekeraar bepaalde bijzondere zorg die door ons wordt geboden niet vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Geïntegreerde Eerstelijnszorg. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe dat precies zit. Overigens is dit een uitzondering!

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorgkosten, wendt u zich dan tot uw zorgverzekeraar.

Uitleg op independer.nlUitleg van de overheid

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

ISO9001 gecertificeerd

KIWA ISO9001 GHCDDe huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben van Kiwa een ISO9001 certificaat ontvangen voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.