Urinecontroles

De afgelopen tijd zijn er diverse malen opmerkingen geweest over de procedure van het nakijken van de urines. Hierover het volgende.

ComburtestIndien u een urine komt brengen, omdat u denkt dat u een blaasontsteking heeft of als controle na een kuur, wordt u verzocht een formulier in te vullen. Het formulier en de urine worden aangenomen door de balie-assistente. De assistente kijkt in de loop van de ochtend de urines na (soms worden er op een ochtend wel 25 urines gebracht). Nadat de urines zijn nagekeken, worden de formulieren door de assistentes verder ingevuld en besproken met de arts. Daarna gaan eventuele medicijnen naar de apotheek en wordt u als patient teruggebeld over de uitslag. Indien u de urine vóór 10 uur inlevert krijgt u 's ochtends de uitslag, wordt de urine ná 10 uur ingeleverd dan wordt u 's middags teruggebeld.

Het is dus helaas niet mogelijk dat de urine direct wordt nagekeken en u kunt wachten op de uitslag.

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

ISO9001 gecertificeerd

KIWA ISO9001 GHCDDe huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben van Kiwa een ISO9001 certificaat ontvangen voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.