Drukte huisartspraktijk flink gestegen

drukte
Zoals u al in diverse media heeft kunnen lezen is de laatste jaren de drukte in de huisartsenpraktijken flink gestegen. Dit komt onder andere doordat wij als huisartsen te maken krijgen met meer kwetsbare (oudere) patiënten, complexere zorg in de thuissituatie en meer zorg die vanuit het ziekenhuis naar de huisarts over wordt gedaan. Daarnaast neemt de vraag naar zorg in het algemeen toe. Tevens verlangt de zorgverzekeraar van huisartsen dat zij meer en beter gaan samenwerken met andere zorg- en hulpverleners zoals thuiszorg, diëtiste, sociaal-maatschappelijk werk en gemeente. Deze samenwerking kost tijd. Hierdoor zien we dat spreekuren sneller vol raken en we minder tijd hebben om de zorgvragen goed af te handelen.

 

Uiteraard is dit een ontwikkeling die wij al langer zien en waar wij ons op proberen voor te bereiden door meer inzet van ICT-middelen (denk aan bijvoorbeeld MijnGezondheid.net of de mogelijkheid om online afspraken te maken), meer speciale spreekuren voor eenvoudige controles van bijvoorbeeld de bloeddruk en meer inzet van praktijkondersteuners. Toch zien wij dat meer inzet van huisartsen noodzakelijk is om u voldoende ruimte voor afspraken te kunnen bieden en meer tijd aan u kunnen besteden. Dit leidt ertoe dat er vanaf september zeven huisartsen werkzaam zijn. Naast de praktijkhoudende huisartsen (dhr. den Heijer, dhr. Spruit, dhr. van Selm en dhr. Troe) zijn ook de huisartsen mw. Vonk, mw. Berntsen en mw. Compier in ons centrum werkzaam. Zij werken op vaste dagen in de week in de diverse praktijken. Ook zijn er drie huisartsen in opleiding aan de praktijken verbonden.

Voor u betekent dit dat u soms te maken krijgt met een andere huisarts dan de ‘eigen huisarts’. Zeker als u meerdere keren gezien moet worden voor dezelfde klacht dan is de voorkeur dat de afspraak bij een en dezelfde huisarts is. Dit komt naar onze mening de continuïteit en kwaliteit van de zorg ten goede. Dit is ook een instructie die de assistentes hebben gekregen.

Overigens is het altijd mogelijk om een afspraak te krijgen bij de ‘eigen huisarts’. Houdt u dan – gezien het bovenstaande – rekening met mogelijk een langere wachttijd dan dat u gewend was.

Wij denken dat wij met deze extra inzet zowel u als onszelf een plezier doen om kwalitatief goede huisartsenzorg dichtbij te kunnen blijven leveren, nu en in de toekomst.

Winnaar innovatieprijs

AchmeaEerstelijnsInnovatieprijs

De apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben de Achmea Eerstelijns innovatieprijs gewonnen omdat zij op basis van gelijkwaardige samenwerking zeer goede, samenhangende zorg voor patiënten met een chronische aandoening neerzetten.

ISO9001 gecertificeerd

KIWA ISO9001 GHCDDe huisartsen van Gezondheidscentrum Dillenburg hebben van Kiwa een ISO9001 certificaat ontvangen voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.