Header Fysiotherapie van den Berg

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar en is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

Verwijzing:
Ouders/verzorgers, consultatiebureauartsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of specialist kan het kind verwezen worden naar de kinderfysiotherapeut. Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind kunnen de ouders ook zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen om te vragen om raad (DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie).

Voorbeelden indicaties bij de baby/peuter (0-2 jaar)

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling/ voorkeurshouding
 • Voorkeurshouding/schedeldeformatie(plagiocephalie)
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knie)
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind (te vroeg geboren)
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Hypotoon (lage spierspanning)
 • Hypermobiel (gewrichten zijn overbeweeglijk)
 • Klompvoetje (pes equinovarus adductus)

Voorbeelden bij het jonge kind (2-4 jaar)

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Spierziekte
 • Syndromen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Overgewicht

Voorbeelden bij het oudere kind (4-18 jaar)

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Development Coordination Disorder)
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (moeite met sociale contacten)
 • Jeugdreuma
 • Overgewicht

Meer informatie

Neem contact met ons op Folder kinderfysiotherapie

Medewerker(s)

HKZFysiotherapie van den Berg heeft een HKZ certificaat voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.

 • Z&Z
 • Achmea
 • Menzis
 • InPraktijk
 • KNGF
 • VVH
 • SAF
 • Schoudernetwerk
 • SPA