Header Fysiotherapie van den Berg

Hyperventilatie

Ademhaling is een handeling die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Het gaat vanzelf en volkomen onbewust.

Hyperventilatie is momenteel een discussiefenomeen. Men is er niet uit of het een disbalans is van stoffen in het lichaam (te snel ademen waardoor er teveel zuurstof ingeademd wordt en daardoor teveel koolzuurgas uitgeademd, waardoor er een tekort in het lichaam ontstaat) en/of onder invloed van stress veroorzakende factoren. (stressoren). Bij de laatste groep wordt geen koolzuurgas tekort gezien.

Bij hyperventilatie treedt er enige vernauwing van de bloedvaten op waardoor er minder zuurstof  bij organen en weefsels terechtkomt. Die vernauwing geeft wel (milde) bijwerkingen zoals: hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen. 

Bekend is dat het hyperventilatie syndroom (HVS) een samenhang vertoont met een verstoorde hormoonhuishouding. De stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol blijken een grote invloed te hebben op het ontstaan maar ook het in stand houden van hyperventilatie. Overbelasting, oververmoeidheid en angst zorgen ervoor dat het lichaam deze stresshormonen gaan aanmaken. Het lichaam bereidt zich voor op inspanning of irreëel gevaar. Gevolg is dat veel mensen dan vanzelf sneller gaan ademhalen, dat het hart sneller gaat kloppen. De klachten kunnen dus zeer gevarieerd zijn. Soortgelijke klachten kunnen echter ook ontstaan  bij andere stoornissen die gepaard gaan met stress, angst of pijn, houdingsproblemen en bij verslavingen aan alcohol of medicijnen. Artsen spreken dan van onbegrepen lichamelijke klachten. Al deze verschijnselen roepen weer angst op, die de hyperventilatie weer versterkt. Daarmee is dan de vicieuze cirkel van het hyperventilatiesyndroom gesloten. Hyperventilatie kan overal in het lichaam klachten veroorzaken. Het aantal symptomen is bijna onbeperkt en elke hyperventilatie patiënt is hierin uniek. Er zijn nagenoeg geen hyperventilatiepatiënten met precies dezelfde klachten.

De fysiotherapeut kan u door middel van ademhalingstechnieken leren om beter met uw klacht om te kunnen gaan. Misschien kan ontspanningstherapie of haptotherapie hierbij een aanvulling zijn.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Medewerker(s)

Yvonne Kroft

Yvonne Kroft

algemeen fysiotherapeut

HKZFysiotherapie van den Berg heeft een HKZ certificaat voor kwalitatief hoogstaande en transparante zorg.

  • Z&Z
  • Achmea
  • Menzis
  • InPraktijk
  • KNGF
  • VVH
  • SAF
  • Schoudernetwerk
  • SPA